baskı

is.
1) Bir eserin basılış biçimi veya durumu

Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı.

- A. Ş. Hisar
2) Bası sayısı

Bu gazetenin baskısı yüz bindir.

3) Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri

Sözlüğün yeni baskısı.

4) Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı

Etek baskısı.

5) Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm

Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık.

- N. Cumalı
6) Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres
7) ruh b. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu
8) sp. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bȃškī — prid. pov. koji pripada, koji se odnosi na Bag (Karlobag) [Baške Oštarije] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • baški — bȃškī prid. DEFINICIJA pov. koji pripada, koji se odnosi na Bag [Baške Oštarije] …   Hrvatski jezični portal

  • BASKI — t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik. * Basan, ağırlık veren şey. * Kalıp, damga. * Bir eserin yeni basılışlarının her seferi. * Bir basmanın bir def ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • baskı grubu — is. Bir işin yapılmasında, gerçekleştirilmesinde veya tamamlanmasında baskı oluşturan güç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baskı kalıbı — is. Kitap kapaklarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baskı resim — is., smi Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baskı altında tutmak — özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baskı yapmak — 1) bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak, zor kullanmak 2) sp. oyuncunun rahat hareket etmesini engellemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düz baskı — is. Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • taş baskı — is. Taş basması Taş baskı ile renk verilirdi resimlere. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.