battal etmek

kullanılamaz bir duruma getirmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • battal — sf., Ar. baṭṭāl 1) En ve boyca alışılmış olandan büyük 2) mec. İşe yaramaz, kullanılmaz Orada sahile çekilmiş bir battal balıkçı kayığı yan yatmış. R. H. Karay Birleşik Sözler battal boy Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller battal etmek battal… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İBTAL — Battal etmek. Çürütmek. Hükümsüz bırakmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KARH — Yaralama. * Hasta olmak. * Bedende çıkan yara. * Su olmayan yerde kuyu kazmak. * Yanlış ve yalanla hakkı değiştirmek ve battal etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İBTAL-İ HİSS — Duygusunu battal etmek ve uyuşturmak.(Evet, şu elim elemi ve dehşetli mânevi azabı hissetmemek için ehl i dalâlet, ibtâl i his nev inden gaflet sarhoşluğu ile muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman kabre yakın olduğu vakit birden hisseder …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • düzenlemek — i 1) Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek Odasını düzenledi. 2) Yapmak, hazırlamak Merdivenleri, masaları gayet hantal, battal şeyler. Bodrumun ışığını da buna göre düzenlemişler. B. R. Eyuboğlu 3) müz. Düzenleme yapmak 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.