başarısızlığa uğramak

başarısız olmak

Paşa acele bir taarruzun başarısızlığa uğramasından çekinmektedir.

- F. R. Atay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • eli böğründe kalmak — başarısızlığa uğramak, bir şey yapamaz duruma düşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başarısızlık — is., ğı Başarısız olma durumu, muvaffakiyetsizlik Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller başarısızlığa uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yenilmek — 1. nsz 1) Savaş veya yarışmada karşısındakinden aşağı durumda kalmak, kaybetmek, mağlup olmak 2) mec. Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğramak, kaybetmek Fakat yenildiklerini kabul etmiyorlar. Y. K. Karaosmanoğlu 2. nsz Yeme işi yapılmak veya… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bütünlemeye kalmak — bir öğrenci yarıyıl veya öğretim yılı sonunda derslerinde başarısızlığa uğramak, ikmale kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çaydan geçip derede boğulmak — büyük güçlükleri yenmişken önemsiz bir sebepten başarısızlığa uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denizden (veya denizi) geçip çayda boğulmak — bir işte büyük güçlükleri yendikten sonra önemsiz bir sebeple başarısızlığa uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eli boş çıkmak — umduğunu alamamak, başarısızlığa uğramak Sağa döndü, sola baktı, seksen sergüzeşte atıldı, eli boş çıktı, parasız, kıyafetsiz ve mevkisiz olup... R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yenilgi — is. 1) Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlubiyet, hezimet 2) ask. Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması, bozgun, hezimet 3) mec. Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.