başarısız olmak

başarı sağlayamamak, başarı gösterememek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • başarısız — sf. 1) Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz Başarısız bir öğrenci. 2) Başarılamayan, muvaffakiyetsiz 3) zf. Başarı göstermeyerek Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller başarısız olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sapır sapır dökülmek — başarısız olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akamete uğramak — başarısız olmak, sonuçsuz kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başarısızlığa uğramak — başarısız olmak Paşa acele bir taarruzun başarısızlığa uğramasından çekinmektedir. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çakmak — 1. i, e, ar 1) Vurarak sokup yerleştirmek Çiviyi tahtaya çakmak. 2) Çivi ile tutturmak İsa nın ruhu eğer bugün içinden çıkmış olduğu yere inerek bu sahneyi görseydi, kim bilir patriklerini hangi oduna çakardı. F. R. Atay 3) Kazık çakıp hayvan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tel tel dökülmek — 1) dağılıp gitmek 2) mec. çok başarısız olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eline yüzüne bulaştırmak — bir işi gerektiği gibi yapamamak, başarısız olmak, becerememek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yatmak — nsz, ar 1) Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak Dörtnal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. N. Hikmet 2) Uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek 3) Yatay veya yataya yakın bir duruma gelmek, eğilmek Rüzgârdan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • elenmek — nsz 1) Eleme işine konu olmak veya eleme işi yapılmak Kuyunun başında unum elenir / Kaytan bıyıklarım kana belenir. Halk türküsü 2) Sınavda başarısız sayılmak İstekliler birer birer elenince en heveslisi ile karşı karşıya kaldı. H. Taner 3) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tecrübe tahtasına dönmek — üst üste başarısız denemelere konu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.