arz etmek

1) sunmak
2) saygı ile bildirmek

Demin de arz ettiğim gibi karakolda izah ederim.

- T. Buğra

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • arz — 1. is., Ar. ˁarż 1) Sunma 2) Piyasaya mal sürülmesi 3) Yüksek bir makama anlatma, bildirme Birleşik Sözler arz odası arz talep arzuhâl para arzı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller arz etmek 2. is., esk., Ar. ˁarż En, genişlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ARZ-I BELDE TA'YİNİ — Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sonmak — arz i takdim etmek. riza olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Mehmed II. — Mehmed II. (‏محمد بن مراد‎ / Meḥemmed[1] b. Murād; * 30. März 1432 in Edirne; † 3. Mai 1481 bei Gebze), genannt ‏ابو الفتح‎ / Ebū ʾl Fetḥ /‚Vater der Eroberung‘ und später ‏فاتح‎ / Fātiḥ /‚ …   Deutsch Wikipedia

  • kanun — 1. is., huk., Ar. ḳānūn 1) Yasa 2) Geçerli olan kural Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır. A. Ş. Hisar Birleşik Sözler kanun adamı kanun dışı kanun hükmünde kararname kanun koyucu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • piyasa — is., İt. piazza 1) Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar Şimdi de pazar, piyasa yerlerinde, mahalle dolaylarında tanır, sayarlar. M. Ş. Esendal 2) Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme Kahvenin önünden dört beş kere daha geçer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • talep — is., bi, Ar. ṭaleb 1) Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem 2) İstek ... din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Anayasa Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yardımcı fiil — is., dbl. Ad soylu kelimelerin veya bazı fiilimsilerin fiil gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak fiilleri, yardımcı eylem: Hasta idim. Naz eyledi. Arz olunur gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEKBİR — Allahü ekber demek. Allah ın her hususta en yüksek ve en büyük olduğu ifâde etmek.(Bu sırr ı ittihad ile kâinat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Hâlık ı Arz ve Semavat ın mahbub bir abdi ve …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZİKR — (Zikir) Anmak, hatırlamak. Anılmak. * Allah ı (C.C.) çok çok anıp azametini düşünmek ve esmâ i hüsnâsını okuyup tefekkür etmek. * Kur ân ı Kerim in bir ismi.(İ lem eyyühel aziz! Tohum olacak bir habbenin kalbi yani içi delindiği zaman, elbette… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.