zemmetmek

-i, -der, Ar. ẕemm + T. etmek
Yermek, kınamak, kötülemek, çekiştirmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • TEZMİM — Zemmetmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜCU — Zemmetmek, çekiştirmek, kötülemek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEZAMM — Zemmetmek. Ayıplamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yermek — i, er 1) Kötülüklerini söylemek, zemmetmek 2) Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek, övmek karşıtı 3) Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek Birleşik Sözler kireçyeren …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zem — is., mmi, esk., Ar. ẕemm Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi Birleşik Sözler zemmetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zemmetme — is. Zemmetmek işi veya durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yermek — yirmek, yaf bir şeyi demirle kesmeksizin uzunlamas ına yirmek, kolayca yarmak III, 58bkz: yırmak, yirmek yermek, beğenmemek, iğrenmek,zemmetmek, hakir görmek I, 149, 419; II I, 185 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • FASL — (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal. * Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. (Buna Faysal da denir) Halletmek. Ayrılma. Çözme. * Bölüm. * Mevsim. * Aynı makamda çalınan şarkı. * Çocuğu memeden kesmek. *… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİCV — (Hiciv) Birini şiir ile zemmetmek, onu gülünç hale koymak. Bu şekilde yazılan şiir veya manzume. * Alay etmek. (Bak: Hecv …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEVM — Çekiştirmek. Birisinin yüzüne karşı kötü söz söylemek. Zemmetmek. Paylamak. Başa kakmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.