yükselmek

nsz
1) Yükseğe çıkmak

Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti.

- N. Cumalı
2) Fiyat, çoğalmak, artmak
3) Aşaması artmak
4) Unvan, rütbe vb. ilerlemek
5) mec. Güçlenmek, şiddetlenmek

Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu.

- Y. K. Karaosmanoğlu
6) mec. Yüce duruma gelmek, yücelmek

Benim gözümde bu davranışıyla yükseldi.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ateşi çıkmak (veya yükselmek) — hasta vücut ısısı olağandan çok artmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itila etmek — yükselmek, yücelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tefeyyüz etmek — yükselmek, ilerlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yoklamak — yükselmek, çıkmak III, 212, 221 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yüksemek — yükselmek, uzamak, I, 320; II I, 306 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • RAKY — Yükselmek, terakki etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VAKL — Yükselmek. * Bir nesnenin üstüne çıkmak. * Mukul ağacı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Ne mutlu Türküm diyene — (English: How happy is the one who says I am Turk ) is a guiding principle of the Kemalist education system of the Republic of Turkey. Mustafa Kemal (Atatürk) used this phrase in his speech delivered for the 10th Anniversary of the Republic of… …   Wikipedia

  • tırmanmak — e 1) El ve ayaklarıyla tutunarak veya tırnaklarını iliştirerek dik bir yere çıkmak İçeride yer bulamayanlar, kahvenin yıkık duvarına tırmanıyorlardı. H. Taner 2) i Yokuş, merdiven vb. çıkmak Yokuşu biraz daha tırmandılar. P. Safa 3) Bitki,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uçmak — 1. nsz, ar 1) Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak Biraz havalanıp bir başka kayaya kadar uçtu. S. F. Abasıyanık 2) Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.