yük arabası

is.
Yük taşıyan araba

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yük — is. 1) Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir. F. R. Atay 2) Bir şeyin ağırlığı 3) Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar Bir araba yükü odun. 4) Eşya Bütün yükü bu bavul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • araba — is. 1) Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı Ve arabayı dörtnala ileri sürdü. H. Taner 2) sf. Bu taşıtın aldığı miktarda olan İki araba saman. Bir araba kömür. Birleşik Sözler araba araba araba falakası araba mezarlığı araba… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • araba — is. İki və ya dördtəkərli nəqliyyat vasitəsi. Minik arabası. Yük arabası. Əl arabası (əl ilə sürülən araba). İkitəkərli araba. – Arabanı at aparmır, arpa aparır. (Məsəl). Arabanı mindik və yarım saata gəldik çıxdıq Naxçıvana. C. M.. İkitəkərli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lafet — <fr.> 1. Top altlığı, top qundağı. 2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası. Pambığın daşınması üçün 4 yük avtomobili və 3 lafet ayrılmışdı. – Yusif . . aldığı alafı traktor lafetlərinə doldurub daşıtdırırdı. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərdunə — f. minik və ya yük arabası …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kirşə — is. Altı hamar iki paralel xizək üzərində düzəldilmiş minik və ya yük arabası. Kirşə ilə odun daşımaq. // Uşaqlar üçün kiçik əl kirşəsi. <Kamal> dərsdən sonra . . kəndin kənarındakı təpədə kirşə sürməyə gedərdi. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yedək — is. 1. Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanan ip. İnəyi yedəyindən tutub çəkmək. – Hacı Rüstəm gəlib cəddinin payını istədi. Köç əhli etina eləmədi. Atının yedəyindən tutub, alaçıqları bir bir gəzdi. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • at — is. 1) Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan 2) Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş Birleşik Sözler at arabası atbalığı atbaşı at… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boci — is. Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ok — is. 1) Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk 2) Yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzer işaret 3) At arabası, kağnı vb. araçlarda koşum hayvanlarının bağlandığı ağaç Dörtnala koşan bir yük… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.