yutmak

1. -i, -ar
1) Haksız olarak kendine mal etmek, zorbalıkla elinden almak

Sakarya'nın doğusunda Türk Ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara'yı yutmasına mâni olmaya çalışıyordu.

- H. E. Adıvar
2) Oyunda bir şey kazanmak
2. -i, -ar
1) Ağızda bulunan bir şeyi yutağa geçirmek
2) Tam ve doğru söylememek

Bazı heceleri yutuyor.

3) mec. İnanmak, aldanmak, kanmak

Bize numara yapma, yutacak enayi değiliz.

- S. M. Alus
4) mec. Söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek
5) mec. İyice, eksiksiz olarak öğrenmek

Bazen üçer yüz sayfalık iki kitabı birden, yirmi dört saat zarfında hatmedip yuttuğu olurdu.

- Y. K. Karaosmanoğlu
6) mec. Işık, ses gücünü, parlaklığını azaltmak

Duvarlar bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor.

- M. Ş. Esendal
7) tkz. Dayanıp sesini çıkarmamak, katlanmak

Ben bu ağır sözleri yutmam.

Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yutmak — yutmak. II, 313 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yutmak — sükyut etmek, yutmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cukkayı yutmak — oyunda ütülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dolma yutmak — argo kanıp aldanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hapı yutmak — tkz. kötü bir duruma düşmek Gideceğimiz kasabada iki yazlık sinema varsa hapı yutmuşuzdur. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küçük dilini yutmak — şaşırmak, donakalmak Kadıncağız beni bu hâlde görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tükürüğünü yutmak — imrenip ağzı sulanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zokayı yutmak — argo aldatılıp zarara sokulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • afiş yutmak — yalana dolana kanmak Geç baba, geç, artık afiş yutmuyoruz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • afyon yutmak — 1) uyuşturucu olarak afyon kullanmak 2) mec. gerçeği görememek, doğruyu bulamamak İki insanın özleştirmeye şiddetle karşı koymuş olmaları özleştirme afyonu yutmuş bazı safları uyandırmasa bile düşündürebilir. B. Akyavaş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.