yönetim

is.
1) Yönetme işi, çekip çevirme, idare

Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir.

2) mec. Dümen
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yönetim gideri — is. Genellikle apartmanlarda, kooperatiflerde yönetme işinin gerektirdiği para, ücret …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yönetim kurulu — is. Bir kuruluşu yönetmekle görevlendirilmiş kimselerin hepsi, umumi heyet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yönetim yeri — is. Kamu veya özel kurum ve kuruluşların yönetildiği merkez …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yönetim planı — Kat Mülkiyeti Kanunu na göre anagayrimenkulün yönetimini düzenleyici hükümler içeren ve bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme …   Hukuk Sözlüğü

  • kabuk yönetim — is. İç yapısı belli olmayan, belirsiz kalan yönetim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • merkezî yönetim — is. Yönetme, denetleme ve işletme bakımından yetkinin bir yerde toplandığı yönetim tarzı, merkezî idare …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öz yönetim — is. Öğretim kuruluşlarında, öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim, otojestiyon …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sivil yönetim — is. Askerî açıdan bağımlı olmayan yönetim biçimi, sivil idare …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ortak yönetim — is. Koalisyon …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yerel yönetim — is., huk. İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.