yönetici

is.
1) Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer

Yönetici ya bir kral, padişah, sultan veya seçimle gelen parlamentodur.

- C. Bayar
2) sp. Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle ilgilenen kimse
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yönetici özeti — is. Görüşülecek konularda toplantı öncesi yöneticiye sunulan, kısaltılmış açıklamalardan oluşan bilgi notu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • müdürlük etmek — yönetici olarak çalışmak Mülkiyede Osmanlı tarihi alanında hocalık, müdürlük, yazarlık etmiş. R. E. Ünaydın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şerif — 1. is., İng. sheriff 1) Büyük Britanya da kendi bölgesi içinde kralı temsil eden, yasalara saygı gösterilmesini sağlamakla görevli yönetici 2) Amerika Birleşik Devletleri nde seçimle işbaşına gelen, hukuki yetkisi sınırlı olan yönetici 2. sf.,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başkemancı — is. Orkestranın yönetici durumunda olan kemancısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bürokrat — is., Fr. bureaucrate 1) Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici 2) mec. Kırtasiyeci …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dayı — is. 1) Annenin erkek kardeşi 2) sf., hlk. Cesur, yiğit 3) ünl., hlk. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı! S. F. Abasıyanık 4) mec. Kayırıcı Bunların çok bariz olan bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düşünce — is. 1) Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur. T.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • genelge — is. Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler İki gün sonra yönetici bir genelge yayımladı. Ç. Altan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • idareci — is. 1) Yönetici 2) sf. İdare eden, hoşgörülü 3) sf. Becerikli, tutumlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • menajer — is., Fr. manager 1) Yönetici 2) Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse 3) sp. Bir spor takımının teknik yöneticisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.