yöneltmek

-i, -e
1) Bir şeye belli bir yön vermek, yönelmesini sağlamak, çevirmek, tevcih etmek
2) Birine veya bir şeye doğru bakmak

Bakışlarını ona yöneltti.

3) Birine bir şey söylemek, tevcih etmek

Yine ünlü kişiler çeşitli konularda konuşur, ardından dinleyiciler onlara sorular yöneltirlerdi.

- H. Taner

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • uzatmak — nsz 1) Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak Saç uzatmak. Tırnak uzatmak. 2) i Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek Koğuşun açık duran kapısından hastalar başlarını uzatıp koridordakilere, yerde duran sedyeye bakıyorlar. M. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atfetmek — e, der, Ar. ˁaṭf + T. etmek 1) Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek 2) Yöneltmek, çevirmek Hancı yüzüme, bir şey anlamamış gibi garip bir nazar atfetti. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doğrultmak — i 1) Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek Aralarında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlıları da vardı. T. Buğra 2) Düzeltmek Yanlışları doğrultmak. 3) Yöneltmek 4) hlk. Yön bulmak Karşıki tepeye bakarak yolu doğrultup geldim. 5) hlk.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • etkilemek — i 1) Etkiye uğratmak, tesir etmek Toplumu etkileyen olaylara herkes kendi yorumunu katıyor. N. Cumalı 2) Karşısındaki kişiyi kendi duygu ve istekleri doğrultusuna yöneltmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • halkevi — is. 1) Halkı eğitip millî birliğe ve ülküye yöneltmek amacıyla açılan kuruluş 2) Bu kuruluşun görev yaptığı yapı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nefeslemek — i 1) Nefesini bir şeye yöneltmek, üflemek 2) Okuyup üflemek, nefes etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saldırmak — e 1) Bir kimseye veya bir şeye karşı saldırı yöneltmek, zarar verici bir davranışta bulunmak, hücum etmek Bugün şu dakikada onlar hâlâ düşmana saldırıyorlardı. H. C. Yalçın 2) Bir şey veya kimse üzerine saldırı yapılmasına sebep olmak 3) den Gemi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • seslenmek — nsz 1) Uzaktan bağırarak çağırmak, ünlemek Birkaç adım yürüdü, seslendi. Yusuf Bey, Yusuf Bey. S. Kocagöz 2) e Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek Kendisini kurtarmaları için ev sahiplerine seslenecek, işaret edecek oldu. M. Ş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uzanmak — e 1) Boylu boyunca yatmak Nevin evde biraz uzanıp dinlenmezse hastalanacaktı sanki. S. F. Abasıyanık 2) Gitmek Öğleden sonra Şişli den Beyoğlu na kadar uzandım. Y. K. Beyatlı 3) nsz Bir alana yayılmak Sokağın dibinden gelen bir elektrik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vermek — i, e, ir 1) Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. Ö. Seyfettin 2) Bırakmak veya bağışlamak Hırsımdan bazılarına bedava verdim, alın götürün,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.