yontmak

-i, -ar
1) Bir şeye istenilen biçimi vermek için dış bölümünü keskin bir araçla biçmek, kesmek

Boş zamanlarında tahta kaşık, kepçe yontar, geçimini bunları satarak sağlardı.

- N. Araz
2) mec. Bir kimsenin azar azar parasını çekmek, birinden para sızdırmak

Hacı beyi yontacak, ondan bir hayli fazla para sızdıracaktı.

- E. E. Talu
3) mec. Bir şeyi kendi görüşüne göre değerlendirmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kendine yontmak — çıkan her fırsattan yararlanarak hep kendi çıkarını sağlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • törpimek — yontmak, törpülemek III, 275 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • arda — is., hlk. 1) İşaret olarak yere dikilen çubuk 2) Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem 3) Ardıl …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dişeği — is., hlk. Taşları yontmak için kullanılan dişli bir çeşit çekiç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kendi — zm. 1) İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat Kendi ülkemizde kendimizi yok edeceklerdi. R. E. Ünaydın 2) Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nalıncı keseri — is. Yaptığı işlerde hep kendi çıkarını düşünmek anlamındaki nalıncı keseri gibi kendine yontmak deyiminde geçen bir söz Türk aydını daha ne kadar nalıncı keseri gibi böyle kendine yontacak? A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tıraşlamak — i 1) Bir şeyin üzerindeki pürüzleri almak, yontmak 2) Saç, sakal vb.ni seyreltmek, kazımak, tıraş etmek 3) argo Bıkkınlık verecek kadar uzun, asılsız, abartılı konuşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yonmak — i, ar, hlk. Yontmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yontma — is. 1) Yontmak işi Ucu sipsivri bir kurşun kalemi tekrar yontmaya kalktım, ucunu kırdım. P. Safa 2) sf. Yontulmuş veya yontularak yapılmış Yontma taş. Yontma su yolu. Birleşik Sözler Yontma Taş Çağı Yontma Taş Devri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • NAHT — Ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller yapma san atı. * Yontma, oyma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.