yontma

is.
1) Yontmak işi

Ucu sipsivri bir kurşun kalemi tekrar yontmaya kalktım, ucunu kırdım.

- P. Safa
2) sf. Yontulmuş veya yontularak yapılmış

Yontma taş. Yontma su yolu.

Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Yontma Taş Çağı — is. Yontma Taş Devri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Yontma Taş Devri — is. Tarihten önceki zamanların en eski devri, Yontma Taş Çağı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yonma — yontma …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • yontulmak — nsz 1) Yontma işi yapılmak veya yontma işine konu olmak Önünde duran çok sivri yontulmuş kurşun kalemi aldı. H. Taner 2) mec. İnsan kabalıktan, görgüsüzlükten kurtularak toplum törelerine göre davranır duruma gelmek Efendim, yontulmamış adamlar,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • balta — is. Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç Birleşik Sözler baltabaş ay balta delibalta sapsız balta aşçı baltası hacamat baltası Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çağ — is. 1) Zaman dilimi, vakit 2) Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır. R. H. Karay 3) Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelik kalemi — is. Her türlü metal, tahta ve taşları kesme, oyma ve yontma işlerinde çekiçle vurarak kullanılan, çelikten yapılmış, keskin uçlu alet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • devir — 1. is., vri, Ar. devr Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı. B. Felek Birleşik Sözler devrihindi devrisaadet Cilalı Taş Devri kuluçka devri Maden Devri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalem — is., Ar. ḳalem 1) Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir. F. R. Atay 2) Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kuyu bileziği — is. Su kuyusunun ağzına oturtulan tek parça yontma taş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.