adamcağız


adamcağız
is.
Kendisine karşı sevgi veya acıma duyulan erkek

Öyle laf ettim ki adamcağız gezdirmeye mecbur kaldı.

- S. F. Abasıyanık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Грамматика турецкого языка — Турецкий язык относится к агглютинативным (или «приклеивающим») языкам и, тем самым, существенно отличается от индоевропейских. Содержание 1 Морфология 1.1 Гармония гласных 1.2 Число …   Википедия

  • bar bar — zf. 1) Bağırmak fiili ile kullanılarak bağrışın öfkeli ve yüksek sesle olduğunu anlatan bir söz Adamcağız bar bar bağırdı ama dinleyen olmadı: 2) Bağırmak fiili ile apaçık görünmek, ortada olmak anlamında kullanılan bir söz Ben esrarlıyım, ben… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bozmak — i, ar 1) Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor. 2) Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak Bir insanın aklını bozabilmesi için evvelce bu aklın mevcut olması lazım gelir. A. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • insaf — is., Ar. inṣāf 1) Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet Sende insaf yok mu, adamcağız bu borcu birden verirse işi bozulmaz mı? 2) ünl. Acı, düşün anlamlarında bir seslenme sözü İnsaf! Oraya yarım saatte gidilir mi? Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işletmek — i 1) İşlemesini sağlamak, çalıştırmak Trenlerimizi odunla işletiyorduk. F. R. Atay 2) Bir şeyi, bir kimseyi, bir yeri kullanarak veya çalıştırarak yarar sağlamak O havali işçileri arasında gücü, kuvveti ile o kadar tanınmıştı ki herkes onu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kabullenmek — i 1) Kabul etmek, benimsemek Çakır, yenilişi kabullenmiş görünüyordu. T. Buğra 2) Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek Adamcağız bu baş belasını kabullendi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kerli ferli — sf. Kelli felli Tertemiz giyinmiş, kerli ferli bir adamcağız. B. R. Eyuboğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • köşe penceresi — is. Duvarlar arasındaki köşede bulunan pencere Adamcağız vaktini köşe penceresinde gazetesini okumakla geçirdi. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mizaçlı — sf. Mizacı herhangi bir özellikte olanı Fransa da bütün ömrünü bir vilayet köşesinde yol mühendisi olarak geçirmiş, sakin ve yumuşak mizaçlı bir adamcağız... Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • neme lazım — is. 1) Bu işle ilgilenmem, buna karışmam anlamlarında kullanılan bir söz, neme gerek Sen gel benim canımı al, sonra da Cennete ilet / Sen onu cinlere vadet, cansız neme lazım Cennet? B. R. Eyuboğlu 2) Doğrusunu isterseniz, doğruyu söylemek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.