yerleşme

is.
1) Yerleşmek işi
2) Yerleşim alanı veya merkezi

Boğaziçi köyleri, İstanbul'la ancak deniz yoluyla bağlanan, kopuk yerleşmelerdi.

- A. Boysan

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yerleşme alanı — imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümü …   Hukuk Sözlüğü

  • EVİY — Yerleşme. Yerine gelme. Koruma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yerleşilmek — nsz Yerleşme işine konu olmak veya yerleşme işi yapılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Murat Soygeniş — (born 1961) is a Turkish architect. Contents 1 Biography 2 Work 3 Exhibitions 4 Publications …   Wikipedia

  • Izmir — Izmir …   Deutsch Wikipedia

  • habitat — is., İng. habitate 1) Yerleşme, oturma 2) Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • höyük — is., ğü 1) Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe 2) Toprak yığını, küçük tepe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istikrar — is., Ar. istiḳrār 1) Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık Devletini, sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır. S. Ayverdi 2) Yerleşme, oturma 3) mec. Denge 4) ekon. Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen Atasözü, Deyim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • panayır — is., Rum. Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşme birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar Kasabada iş güç duruyor, cami meydanı dolduğu için panayır halkı sokakları tıkıyordu. R. N. Güntekin Birleşik Sözler panayır… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • park — is., Fr. parc 1) Bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük bahçe Park ismi de güzel ya, millet bahçesi uzunca ama daha güzel. S. F. Abasıyanık 2) Otopark 3) Trafik zorunlulukları dışında durma… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.