yer bilimi

is.
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji, arziyat

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yer — is., gök b. 1) Dünya 2) Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? M. Ş. Esendal 3) Gezinilen, ayakla basılan taban Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yer bilimci — is. Yer bilimi uzmanı, jeolog …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yer adı bilimi — is., db. Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yer adı — is., coğ. Yerleşim bölgeleri ile deniz, göl, ırmak, dağ, tepe, bağ, bahçe, vadi vb. yerlerin adı Birleşik Sözler yer adı bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • edebiyat bilimi — is. Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji vb. bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı, yazın bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mağara bilimi — is., jeol. Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deprem bilimi — is. Depremleri, yer sarsıntılarını inceleyen bilim, sismoloji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Doğu bilimi — is. Avrupa ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, Şarkiyat, oryantalizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tortul bilimi — is. Yer biliminin tortulları inceleyen kolu, sedimantoloji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilim — is. 1) Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.