yazılı hukuk

is., huk.
Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yazılı hukuk — Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk …   Hukuk Sözlüğü

  • yazılı — sf. 1) Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı Yazılı bir kâğıt. 2) Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan Yazılı taş. 3) is. Yazılı sınav 4) ekon. Geçerli olan, nominal Birleşik Sözler yazılı bildirim yazılı emir yazılı hani …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hukuk — is., ç., Ar. ḥuḳūḳ 1) Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez. P. Safa 2) Bu yasaları konu alan bilim Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HUKUK — (Hakk. C.) Haklar. * İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler. * Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler. * Üniversitenin hukuk… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HUKUK-U MEKTUBE — Kanunlarda yazılı olan haklar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Kanun hükmünde kararnameler — TBMM nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kuralları …   Hukuk Sözlüğü

  • tüzük — bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kuralları …   Hukuk Sözlüğü

  • teamül hukuku — is. 1) Örf ve âdete dayanan hukuk 2) Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.