yazılı emir

is.
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanmış biçimi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yazılı — sf. 1) Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı Yazılı bir kâğıt. 2) Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan Yazılı taş. 3) is. Yazılı sınav 4) ekon. Geçerli olan, nominal Birleşik Sözler yazılı bildirim yazılı emir yazılı hani …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • emir — 1. is., mri, Ar. emr 1) Buyruk, komut, talimat, ferman 2) İstek İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu. Y. K. Karaosmanoğlu 3) bit. b. Orta Anadolu da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihzar müzekkeresi — is., huk. Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihzar müzekkeresi — Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir …   Hukuk Sözlüğü

  • İRADE-İ ALİYE — Tar: Sadrazam tarafından verilen emir. Bu emir yazılı olduğu gibi, şifâhi de olurdu. Yazılı olana iş arat ı âliye de denilirdi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İRADE-İ SENİYYE — Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUKADDER — Tâyin olunmuş. * Kısmet. Kader. Miktarı tâyin ve takdir olunmuş olan. * Kazâ. * Kıymeti biçilmiş. * Beğenilmiş. * Yazılmış olan. * Edb: Yazılı olmayıp da sözün gelişinden anlaşılan. Lafzan zikredilmeyip, mânen murad edildiği anlaşılan. Meselâ:… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ferman — is., Far. fermān 1) Buyruk, emir 2) tar. Osmanlı İmparatorluğu nda padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık Bizde Tanzimat fermanı henüz okunmamıştır. N. Cumalı Birleşik Sözler ölüm fermanı Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EMİRNAME — f. Âmirin emri yazılı olan kağıt. Üst makamdan verilen emir kağıdı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bono — Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.