yazıla

is., esk.
Devlet dairelerinde yapılan müsveddenin düzeltilmesi yapıldıktan sonra yazılması için verilen "yazılsın" emri

O, 'yazıla' işaretini koydu mu mümeyyiz temize çeker.

- R. H. Karay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • mümeyyiz — sf., esk., Ar. mumeyyiz 1) İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen 2) is., eğt. Ayırtman Neşemden duramıyor, öbür mümeyyizlerle konuşuyor, gülüyordum. Ö. Seyfettin 3) is. Yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse O, yazıla işaretini koydu mu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kəbin — is. <fars.> köhn. 1. Evlənmə əsnasında kişi (oğlan) tərəfindən qadına (qıza) vəd edilən nikah bahası; başlıq, mehr. <Mərcan bəy:> . . Qabaqda axmaqlıq edib, kəbin pulunu beş min manat yazdırmışam. Ü. H.. Arvad bədbəxt olub atası… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhə — is. <ər.> 1. Üzəri tabaşirlə yazıla bilən qara rəngli taxta; yazı taxtası. Sinfə lövhə asmaq. Lövhədə yazmaq. – <Aslan> tabaşiri götürüb lövhəyə cumur, tez tez yazır tökür, lövhə rəqəmlərlə dolur və ağarırdı. S. R.. Yazı (sinif)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nikah — is. <ər.> Kəbin, izdivac, evlənmənin qanuni şəklə salınması. <Arvadların> hər birisi ki, razı olsa ona dübarə Abbas Məhəmməd oğluna nikah oxuna və kəbin kağızı yazıla və hər birisi ki, razı olmasa, haman saat buraxıla. . M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarix — is. <ər.> 1. Bir hadisənin baş verdiyi, cərəyan etdiyi vaxt; keçmiş həyata aid olub adamların hafizəsində qalmış fakt və hadisələrin məcmusu. Tarixin təcrübəsi göstərir ki. . . Məsələnin tarixi. – <Nüşabə:> Şanlı tariximiz görməmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.