yazı kâğıdı

is.
Yazıyı güzel gösteren, mürekkebi dağıtmayan kaliteli bir cins kâğıt

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yazı — 1. is., hlk. Düz yer, ova, kır Birleşik Sözler yazı yaban 2. is. 1) Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi Türklerde yazının kullanılması eskidir. 2) Alfabe Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı 3) Harfleri yazma biçimi İnci gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karbon kâğıdı — is. Aynı zamanda hem yazmak hem de kopya çıkarmak için yazı kâğıtlarının arasına konulan kâğıt …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saman kâğıdı — is. Genellikle kurşun kalemle yazı yazmaya elverişli olan veya ambalaj için kullanılan kaba kâğıt …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kâğıt — is., dı, Far. kāġaẕ 1) Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak Yazı kâğıdı. Duvar kâğıdı. Sigara kâğıdı. 2) sf. Bu yapraktan yapılmış Gece hafif… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • esericedit — is., di, esk., Ar. eṣer + cedīd Resmî yazışmalarda kullanılan, büyük boy yazı kâğıdı, esericedit kâğıdı Birleşik Sözler esericedit kâğıdı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • abadi — is., esk., Far. ābādī Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir tür yazı kâğıdı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ABADÎ — Bayındırlık, mâmurluk, şenlik. * İmar edilmiş olan. * Hindistan ın Devlet âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • daktilo — is., Fr. dactylo 1) Yazı makinesi 2) Yazı makinesi ile yazmayı meslek edinen kimse, daktilograf Bir daktilonun ille hanende olması şart değildir. H. Taner Birleşik Sözler daktilo kâğıdı daktilo makinesi daktilo masası daktilo şeridi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oy — 1. ünl. Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü 2. is. 1) Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey 2) Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı 3) Seçimlerde kişinin herhangi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • parşömen — is., Fr. parchemin Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri, tirşe Birleşik Sözler parşömen kâğıdı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.