yasama meclisi

is.
Parlamento

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yasama meclisi — Parlamento …   Hukuk Sözlüğü

  • yasama — is. 1) Yasa koyma, yasa yapma, teşri 2) huk. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma Birleşik Sözler yasama dokunulmazlığı yasama dönemi yasama gücü yasama hakkı yasama kurulu yasama kuvveti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • meclis — is., Ar. meclis 1) Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı 2) Bu toplantının yapıldığı yer, şûra 3) Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı. P. Safa 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • parlamento — is., İt. parlamento Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı Parlamento, devlet statüsü ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kamara — is., den., İt. camera 1) Gemilerde oda Annem kamaraya girdi, ben güverteye çıktım. R. E. Ünaydın 2) İngiltere yasama meclisi Birleşik Sözler hesap kamarası Lortlar Kamarası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yetki — is. Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa ya devretmişti. T. Buğra Birleşik Sözler yetki belgesi yetki …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.