yarım boy

is.
1) Resimde belden yukarısı
2) sp. At yarışlarında bir atın bedeninin yarısı kadar olan mesafe

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yarım — sf. 1) Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri Bu yarım saat içinde evde neler geçti? Y. Z. Ortaç 2) Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı. O. C. Kaygılı 3) is. Bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boy — 1. is., top. b. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar. O. S. Orhon Birleşik Sözler boy beyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Türkan Şoray — (born 28 June 1945, Istanbul) is a Turkish film actress. Biography Türkan Şoray was born to a government official father, Halit Şoray and her mother, Meliha Şoray who was a housewife. She also has one younger sibling, a sister called Nazan, who… …   Wikipedia

  • Tal Afar — Infobox Settlement official name = Tal Afar other name = Tal Afar native name = ArB|تلعفر or تل عفر nickname = settlement type = motto = imagesize = image caption = Tal Afar Castle flag size = image seal size = image shield = shield size = city… …   Wikipedia

  • Can Dündar — (Born June 16, 1961, Ankara, Turkey) is a Turkish journalist, columnist and documentarian. He is one of the best known figures in Turkish media.BiographyHe studied journalism in Ankara University and graduated in 1982. He continued his education… …   Wikipedia

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıymaq — 1. f. Heyfi gəlməmək, əsirgəməmək; bir şeyi başqasına rəva görmək. Könül rəva görməz səni yad görə; Səni özgəsinə qıyan deyiləm. M. P. V.. <Tükəz:> Sənin evində zəhirmar da tapılmaz; olsaydı onu da qıyıb bizə verməzdin. M. F. A..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzun — sif. 1. İki ucunun arası çox, çox olan (qısa ziddi). Uzun ağac. Uzun ip. Uzun tir. Uzun saç. – <Laçın> əlində uzun bir dəyənək beş altı baş keçi və qoyunu otarmağa aparırdı. H. N.. Ortada uzun, lakin ensiz ayaqaltı xalça salınmışdı. M. İ..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.