yargı gücü

is., huk.
Yargı işini yerine getirebilme gücü, yargı erki

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yargı erki — yargı gücü ; yargı işini yerine getirebilme gücü …   Hukuk Sözlüğü

  • yargı — is. 1) Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm 2) huk. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yargı erki — is., huk. Yargı gücü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güç — 1. sf. 1) Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül Eski yazıyı öğrenmek güç bir işti. 2) zf. Zorlukla Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı. Y. K. Karaosmanoğlu Birleşik Sözler gücü gücüne güçbeğenir güç bela Atasözü, Deyim ve Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • erk — is. 1) Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar 2) mec. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz 3) top. b. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.