yardımcı eylem

is., dbl.
Yardımcı fiil

Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti.

- M. Ş. Esendal

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yardımcı — is. 1) Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı. H. Taner 2) sf. Yardımı olan (şey, nesne) Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eylem — is. 1) Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez. Anayasa 2) Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yardımcı fiil — is., dbl. Ad soylu kelimelerin veya bazı fiilimsilerin fiil gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak fiilleri, yardımcı eylem: Hasta idim. Naz eyledi. Arz olunur gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Frequentative — In grammar, a frequentative form of a word is one which indicates repeated action. The frequentative form can be considered a separate, but not completely independent word, called a frequentative. English frequentative is no longer productive,… …   Wikipedia

  • ek fiil — is., dbl. Ad, sıfat, zamir vb. ad soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fiil — is., Ar. fiˁl 1) İş, davranış 2) dbl. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem Birleşik Sözler fiil cümlesi fiil çekimi fiil gövdesi fiil kökü fiil tabanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.