yakın akraba

is.
Birinci derecede yakınlığı olan akraba

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yakın — sf. 1) Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı 2) Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan Buna yakın bir söz söyledi. 3) Aralarında sıkı ilgi bulunan 4) Benzeyen, andıran, yaklaşan Beş dönüme yakın bahçesi bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akraba — is., ç., huk., Ar. aḳribā 1) Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım Geceleyin, babam, amcam, akrabamız, hepsi istasyonda idiler. Y. K. Beyatlı 2) Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler Akraba diller. 3) mec. Biri,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hısım akraba — is. Yakın ve uzak bütün akrabalar Hısım akraba bir mahallede toplandılar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ZEVİ-L ERHAM — Yakın akraba …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • fücûr — (A.) [ رﻮﺠﻓ ] 1. yakın akraba evliliği. 2. günahkarlık, sefihlik …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • AŞİRET — Kabile, oymak, göçebe halinde yaşıyan ekseri bir soydan gelen cemaat. Yakın akraba, âile …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MAHREM — Gizli. * Dince ve şer an müsaade olunmayan. * Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır. * Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTEALLİKAT — Yakın olanlar, müteallik olanlar. Akraba. * Gr: Bir cümlenin mânasını açıklayan, tamamlayan kelimeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • uzak — sf., ğı 1) Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu. P. Safa 2) Arada çok zaman bulunan Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez. 3) Eli, gücü veya hükmü yetişmez O böyle işlerden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kadaş — kardeş, hısım, akraba, I, 86, 403. 407; II, 102; II I, 62, 96, 143, 245, 382bkz: kada ş kardeş glbi yakın olan hısım, akraba, I, 369; III, 23, 327bkz: kadaş …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.