adaletli

sf.
Adil

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.

- Anayasa

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • adaletlilik — is., ği Adaletli olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adil — sf., Ar. ˁādil Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • amaç — is., cı 1) Ulaşmak istenilen sonuç, maksat Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Anayasa 2) Gaye Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dağılım — is. 1) Dağılarak birbirinden ayrılma 2) top. b. Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı 3) db. Bir ses biriminin, anlam biriminin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maliye — is., Ar. māliyye 1) Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasa 2) Konusu bu kuralları… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • politika — is., İt. politica 1) Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasa 2) Yöntem Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adaletkâr — (A. F.) [ رﺎﮑﺘﻝاﺪﻋ ] adil, adaletli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • âdil — (A.) [ لدﺎﻋ ] adaletli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • A'DEL — (Adil. den) Adâletli, çok doğru …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ADALETKÂR — f. Adaletli, insaflı, adalet sahibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.