adalet sarayı


adalet sarayı
is., huk.
Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • adalet sarayı — Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı …   Hukuk Sözlüğü

  • adalet — is., Ar. ˁadālet 1) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saray — is., Far. serāy 1) Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı 2) Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı. 3) mec. Görkemli ve gösterişli yapı Bu ev bir saray. 4) esk. Devlet başkanı ve çevresi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Carigrad — Istanbul …   Deutsch Wikipedia

  • Dersaadet — Istanbul …   Deutsch Wikipedia

  • Istambul — Istanbul …   Deutsch Wikipedia

  • Kanlıca — Istanbul …   Deutsch Wikipedia

  • Paşabahçe — Istanbul …   Deutsch Wikipedia

  • Stambul — Istanbul …   Deutsch Wikipedia

  • Tsarigrad — Istanbul …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.