üstünkörü

zf.
1) İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma

Annesiyle bir hafta evvel yaptığı görüşmeyi üstünkörü anlattı.

- S. F. Abasıyanık
2) sf. İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • molamorta — üstünkörü, gelişigüzel …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • nayduruk — üstünkörü geçiktirilerek yapılan iş …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • atlamak — den 1) Bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak Duvardan atlamak. Hendekten atlamak. 2) den, e Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayaküstü gelecek biçimde kendini bırakmak Çukura atlamak. 3) e Binmek Atlasam bir vapura, şehre insem diyorum. S.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baştan savma — zf. Üstünkörü Reis baştan savma dinler, söz bitince de müzakerenin açıldığını haber verir. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çırpıştırma — is. 1) Çırpıştırmak işi 2) sf. Çarçabuk, özensiz ve üstünkörü yapılan (iş) Telif ücretlerinin yükselmesi, edebiyatçının daha rahat koşullar altında çalışmasını sağlayacakken çırpıştırma kitaplar hazırlanmasına yol açtı. T. Uyar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çırpıştırmak — i Emek harcamadan özensiz ve üstünkörü yapmak O sıralar her gün Ulus a başmakaleler çırpıştırmakta idi. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deve tımarı — sf. Özensiz, üstünkörü yapılan Deve tımarı iş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğreti — sf. 1) Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu. A. İlhan 2) Takma Eğreti diş. Eğreti bacak. 3) Belli belirsiz 4) Uyumsuz, yakışmamış 5) zf. İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gelişigüzel — sf. 1) Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lalettayin 2) zf. Üstünkörü Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz aşinalığı — is. Birini zaman zaman görmekten ileri gitmemiş olan tanıma, üstünkörü tanıma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.