üst baş

is.
Giyecekler, giysiler

Mendilimle üstümü başımı sildim.

- Ö. Seyfettin
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • üst-baş — is. Paltar, pal paltar, geyim. <Qumral:> Anacan, sən qapını aç, mən gedim, üst başımı qaydaya salım. S. Rəh.. Tofiqin üst başı islanmışdı, özü də yaman qorxmuşdu. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üst — is. 1) Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor. H. E. Adıvar 2) Bir şeyin görülen yanı, yüzü Bu sefer taşın üstünden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üst — sif. və zərf 1. Bir şeyin ən yuxarı səthi, üzü; üzər (alt ziddi). Şkafın üstünü təmizləmək. – Sona kağızı mizin üstünə qoymuşdu. N. N.. Dildarın hirsi xeyli soyumuş, köpü bir az alınmışdı. Könülsüz könülsüz gedib, kuşetkanın üstündə oturdu. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş-göz — bax baş 1 ci mənada. <Azad bəy:> Səfərqulu bəy həqiqəti bilib başgözünü əzdikdə, mən həkimin üstə yüyürməyəsiniz. S. S. A.. ◊ Baş göz eləmək dan. – evləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyin-baş — is. Paltar, üst baş. Özünə bir yaxşı əyin baş düzəltdi. – <Hafizə xanım:> Əynin başın bir az düzəlibdir, elə bilirsən bir şeysən? Ə. H.. Bir iyirmi manat da uşaqların və Mehribanın əyin başı götürər. S. H.. Mən dedim: – Üşüyərsən! Sən dedin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Liste des gares des Pays-Bas — Cette liste des gares des Pays Bas a pour objectif d énumérer les gares ferroviaires existantes des Pays Bas, ainsi que les futures gares en projet ou en cours de réalisation (avec la date estimée d ouverture). Les gares fermées et désaffectées… …   Wikipédia en Français

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurban — is. <ər.> 1. Dini adətlərə görə, Allah yolunda kəsilən qoyun və ya başqa bir heyvan. Qurban bayramı – hicri ilin sonuncu ayında müsəlmanların qurban kəsdikləri dini bayram. Qurban kəsmək – həmin mərasimi icra etmək. Bugünkü qonaqlıq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.