üç otuzunda

sf.
Çok yaşlı (kimse)

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • otuz — is. 1) Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı 2) Bu sayıyı gösteren 30, XXX rakamlarının adı 3) sf., mat. Üç kere on, yirmi dokuzdan bir artık Birleşik Sözler otuz beşlik üç otuzunda Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller otuz iki dişe keman… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üç — is. 1) İkiden sonra gelen sayının adı 2) Bu sayıyı gösteren 3, III rakamlarının adı 3) sf. İkiden bir artık Birleşik Sözler üç adım üçayak üç aylar üç aylık üç başlı üç beş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • igidlik — is. Qoçaqlıq, qəhrəmanlıq, rəşadət. Duman dağa pərdədir; Göydə deyil, yerdədir; Ağalıq dövlət olsa; İgidlik hünərdədir. (Bayatı). <İsgəndərin> igidlikdə, at çapmaqda, düşmən bağrı yarmaqda tayıbərabəri yox idi. Ə. H.. Müəllimlər qəhrəman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəklik — 1. is. Toyuq cinsindən əlvan tüklü çöl quşu. Çil kəklik. Ağ kəklik. – Çoban oxur, çalır, dağlar səslənir; Nə anladır o kəkliklər turaca? A. Ş.. Hava işıqlaşanda kolluqlardan bildirçin, turac, kəklik pırıldaşıb qalxdıqca <bəylər> alıcı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.