uyumsuz

sf.
Uyumu olmayan, ahenksiz

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ahenksiz — sf. 1) Uyumsuz, düzensiz 2) Eğlencesiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akordu bozuk — sf., ğu Uyumsuz, akortsuz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akortsuz — sf. 1) Akordu olmayan, akort edilmemiş 2) mec. Birbirini tutmayan, uyumsuz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dağınık — sf., ğı 1) Geniş bir alana yayılmış olan 2) Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız 3) Düzeni bozuk, düzensiz, karışık Kadın yatağın içinde saçları dağınık, dimdik oturuyordu. P. Safa 4) Hoş görünmeyen, uyumsuz Bağırarak konuşmaktan hoşlanmaz,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğreti — sf. 1) Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu. A. İlhan 2) Takma Eğreti diş. Eğreti bacak. 3) Belli belirsiz 4) Uyumsuz, yakışmamış 5) zf. İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imtizaçsız — sf. Uyumsuz Bir parça hırçın, daha çok da imtizaçsızdır lakin cidden değerlidir. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kaos — is., Fr. chaos 1) Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu 2) mec. Kargaşa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maganda — is., argo Görgüsüz, kaba, anlayışsız, terbiyesiz ve uyumsuz kimse Birleşik Sözler maganda kurşunu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • psikanaliz — is., ruh b., Fr. psychanalyse Freud un geliştirdiği, insanın uyumlu veya uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan, bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi, ruhsal çözümleme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sakil — sf., esk., Ar. ṣaḳīl 1) Ağır 2) Sıkıntı veren, sıkıntılı 3) Çirkin, kaba, uyumsuz 4) is., müz. Türk müziğinde bir usul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.