uslamlama

is., fel.
Usa vurma

Bu uslamlama karşısında, yerel seçimlerin iktidarı belirleyemeyeceği inancı tümden temelsiz düşmektedir.

- M. C. Anday
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kayıtımla uslamlama — is. Geriye dönerek sonuç çıkarma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilgicilik — is., ği, fel. 1) Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm 2) Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kayıtım — is., fel. Bir olayın kendi sebepleri üzerindeki tepkisi, rücu Birleşik Sözler kayıtımla uslamlama …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tasım — is., man. Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu, kıyas Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Birleşik Sözler astasım çok tasım ön tasım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • usa vurma — is. 1) Akıl süzgecinden geçirme, muhakeme Dili algılayışı, dili kullanışı, düşünce sistemi, yargılaması, usa vurması hep kendine has. N. Meriç 2) fel. Bilinen veya doğru olarak kabul edilen belirli önermelerden başka önermeler çıkarma, uslamlama …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yanıltmaca — is. 1) Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, mugalata 2) Yanıltmaya dayanan davranış, yanıltıcı iş Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini söyleyen komutanlarına katılmadı. N. Araz 3) ed. Çabuk çabuk söylenmesi sırasında karışıklığa,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.