uğramak

-e
1) Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak

Üç günde yalnız üç vapur iskeleye uğradı.

- S. F. Abasıyanık
2) Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek

Ona kapıdan şöyle bir uğramak isterdim.

- H. Taner
3) Fırlayarak çıkmak, dışarı çıkmak

Zelzele çığlığıyla beraber hepsi evden dışarı uğradılar.

- M. Ş. Esendal
4) Kötü duruma konu olmak

Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir.

- Atatürk
5) Yaklaşmak

Erkek misafir geldiği zaman Despina'dan başka kimse salona, kapının yanına uğramayacaktı.

- Ö. Seyfettin
6) Karşılaşmak, maruz kalmak

Millî Mücadele'nin başından o güne kadar Atatürk'ün en hafif bir sitemine uğramamıştım.

- Y. K. Karaosmanoğlu
7) Cin, peri çarpmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • akıbetine uğramak — (bir kimsenin veya bir şeyin) birinin içinde bulunduğu kötü duruma benzer bir duruma düşmek Ben Kristof Kolomb un akıbetine uğramak istemiyorum. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bozguna uğramak (veya vermek) — yenilip perişan olmak, dağılmak, hezimete uğramak Durdu ve bir anda bütün mukavemeti bozguna uğradı. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hezimete uğramak — bozguna veya büyük bir yenilgiye uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saldırıya uğramak — saldırı karşısında kalmak, tecavüze uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gazaba uğramak — güçlü bir kimsenin hışmına uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sekteye uğramak — kesilmek, kesintiye uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • feleğin sillesine uğramak (veya sillesini yemek) — büyük bir yıkıma uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zarara uğramak — 1) kötü bir durumla karşılaşmak 2) parasal kayba uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağır kayba uğramak — maddi ve manevi büyük zarar görmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akamete uğramak — başarısız olmak, sonuçsuz kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.