tütmek

nsz, -er
1) Duman veya buhar çıkarmak

Dumanı tütmekte olan bir vapuru görerek artık yerine dönmeyi akıl etti.

- H. Taner
2) Dumanı geri vermek

Kahvelerin içi tüten ocakla göz gözü görmez bir hâldeydi.

- S. F. Abasıyanık
3) mec. Yaşamak, varlığını sürdürmek

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

- M. A. Ersoy
4) hlk. İyi veya kötü kokmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bacası tütmek — ailenin yaşamı sürüp gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ocağı tütmek — soyu devam etmek Birini bulup da evlenirsem birkaç yıl içinde, yeniden bir ocak tütmeye başlar, diye düşünüyordum. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burnunda (veya gözünde) tütmek — (biri, bir şey) çok özlemek Benim Nazlılarım, Gülizarlarım hatta Ethemlerim burnumda tütmeye başladı. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gözünde tütmek — çok özlemek Canım İstanbul; ayrılalı on gün oluyor, gözümde tütmeye başladı. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baca — is., Far. bāce 1) Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar. H. Taner 2) Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği 3) hlk.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burun — is., rnu, anat. 1) Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı 2) Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü Kadıköy vapurunun güvertesinde, paltoma bürünmüş, gidip ta burna oturmuştum. H. Taner 3) mec. Kibir,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz — is., anat. 1) Görme organı 2) Bazı deyimlerde, görme ve bakma Gözden geçirmek. Gözden kaybolmak. Göz önünde. Gözü keskin. 3) Bakış, görüş Bu sefer alacaklı gözüyle baktım. 4) Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak Asıl felaket bu pınara sırt… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ocak — is., ğı 1) Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer Üç balıkçı güneş batarken kumların üzerine iki taştan bir ocak yaptılar ve ateş yaktılar. Halikarnas Balıkçısı 2) Şömine Ocağın önünde oturup acayip bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tütme — is. Tütmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tüt(ü)nmek — duman tütmek, II, 23bkz: tutunmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.