ad tamlaması


ad tamlaması
is., dbl.
İki veya daha çok ad soyundan kelime ile kurulmuş olan tamlama, isim tamlaması

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • isim tamlaması — is., dbl. Ad tamlaması Birleşik Sözler zincirleme ad tamlaması zincirleme isim tamlaması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sıfat tamlaması — is., dbl. Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama Beyaz ev. Hangi kız? Birleşik Sözler zincirleme sıfat tamlaması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zincirleme ad tamlaması — is., dbl. Bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurması Evin kapısının kilidi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zincirleme isim tamlaması — is., dbl. Zincirleme ad tamlaması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zincirleme sıfat tamlaması — is., dbl. Bir sıfat tamlamasına çoğu kez li bazen de siz veya 3. kişi iyelik eki getirilerek kurulan ikinci bir sıfat tamlaması Kırmızı başlıklı kız. Beyaz yakasız öğrenci …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tamlama — is., dbl. 1) Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi 2) Tamamlama Birleşik Sözler bağlaçlı tamlama belirtili tamlama belirtisiz tamlama çıkmalı tamlama… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zincirleme — is. 1) Zincirlemek işi veya durumu 2) sf. Birbirini izleyen, art arda gelen, müteselsil, teselsül Zincirleme laflarla karşı tarafın ekmeğine kat kat yağ sürerler. H. Taner Birleşik Sözler zincirleme ad tamlaması zincirleme isim tamlaması… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ad — 1. is., ddi, Ar. ˁadd 1) Sayma 2) Sayılma Birleşik Sözler addetmek addolunmak 2. is. 1) Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır 2)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağlaçlı tamlama — is., dbl. Adları, sıfatları arasına bağlaç alan ad veya sıfat tamlaması Çalışkan ve terbiyeli öğrenci. Zeki fakat tembel çocuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • belirtisiz tamlama — is., dbl. Tamlayanı yalın durumda olan, tamlananı genellikle üçüncü kişi iyelik eki alan ve çoğu kez tür kavramı veren ad tamlaması: Ankara kedisi. Tuz Gölü gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.