bağlılık

is., -ğı
1) Bağlı olma durumu, merbutiyet
2) Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

- Anayasa
3) biy. Bağlılaşım
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • gözü bağlılık — is., ğı Gözü bağlı olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MERBUTİYYET — Bağlılık. Mensub oluş. Mensubiyyet. Eklilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAALLUK — Bağlılık. Münasebet. Alâkalı oluş. Ait olma. * Dünya alâkası. * Sevme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Ahde vefa — Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık …   Hukuk Sözlüğü

  • akademicilik — is., ği Resim veya heykel çalışmasında kurallara bağlılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • âşık — sf., kı, ğı, Ar. ˁāşiḳ 1) Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse) 2) is. Sevişen bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad 3) is. Halk ozanı Dinleyin âşıklar benim sözümü / Felek yaktı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aşk — is., Ar. ˁaşḳ Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi. Yunus Emre Birleşik Sözler aşkmerdiveni aşk olsun ilanıaşk karşılıksız aşk yasak aşk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Atatürkçülük — is., ğü, öz. 1) Atatürk ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağıntı — is. 1) Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ 2) fel. Görelik 3) mat. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik Bir dairenin r yarı çapı ile alanı arasında şöyle bir bağıntı vardır …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağlılaşım — is., biy. 1) Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon 2) fel. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.