ters

1. sf.
1) Gerekli olan duruma karşıt, zıt
2) is. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası

Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu.

- Ç. Altan
3) is. Kesici bir aletin kesmeyen yanı

Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar.

- M. Ş. Esendal
4) mec. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz

Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama.

- H. C. Yalçın
5) mec. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert

Ters adamın işi de ters gider.

- M. Ş. Esendal
6) is., mec. Bir şeyin aksi, karşıtı

Anlattığının tersi anlaşılınca utandı.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller
2. is.
Hayvan pisliği

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ters- —     ters     English meaning: dry; thirst     Deutsche Übersetzung: “trocknen, verdorren; Durst, dũrsten”     Material: O.Ind. tr̥ṣyati “dũrstet, lechzt” (= Goth. Þau rsjan), tarṣáyati “läßt dursten, schmachten” (= Lat. torreō , O.H.G.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • ters — af·ters; an·aun·ters; ca·ters; fit·ters; flit·ters; grat·ters; sel·ters; …   English syllables

  • ters- — To dry. Derivatives include thirst, terrain, toast1, and torrent. 1. Suffixed zero grade form *tr̥s . a. thirst, from Old English thurst, dryness, thirst, from Germanic suffixed form *thurs tu ; …   Universalium

  • ters' — dei·ters ; …   English syllables

  • TERS — tactical event reporting system …   Military dictionary

  • ters — (L). Clean, neat …   Dictionary of word roots and combining forms

  • ters — (F.) [ سﺮﺕ ] korku …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ters — s ( en, er) MUSIK tredje tonen i skala …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • ters — güç olan her nesne I, 348 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • TERS — f. Korku …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.