terbiyesiz

sf.
1) Terbiyesi olmayan
2) Topluluk kurallarına aykırı davranan

Böyle bir terbiyesiz, misafir diye çağrılır mı? Misafir böyle şey yapar mı?

- R. N. Güntekin

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • şenlik görmemiş — terbiyesiz, görgüsüz (kimse) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • köpek sürünmekle etek kesilmez — terbiyesiz kimsenin sataşmasıyla temiz kişi lekelenmiş olmaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEL'AM — Terbiyesiz, açgözlü, obur. * Hz. Musa (A.S.) hakkında, yalan ve fena söyleyerek Beni İsrail i kandıran Bel am bin Baura adında birinin adı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • terbiyesizce — sf. 1) Terbiyesiz Terbiyesizce işaretlerle birbirimizi tahkir etmeye başlarız. H. R. Gürpınar 2) zf. Terbiyesiz bir biçimde, saygısızca, terbiyesizcesine …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahlaksız — sf. 1) Ahlak kurallarına uymayan 2) mec. Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz O ahlaksız insanların arasında bu çocuk nasıl rahat eder. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baskısız — sf. 1) Hak ve özgürlükleri kısıtlanmamış Baskısız bir rejim. 2) Disiplinsiz 3) hlk. Terbiyesiz, ahlaksız Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller baskısız büyümek baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bayır turpu — is., bit. b. 1) İri bir turp türü (Cochlearia armoracia) 2) mec. Kaba, terbiyesiz erkek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çarliston marka kereste — is. 1) Az bulunan kereste 2) sf., argo Haddini bilmez, terbiyesiz Kim bu ruhsatsız lafa karışan çarliston marka kereste? H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • edepsiz — sf. 1) Utanılacak işleri sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz (kimse) 2) Sakınılacak kötü (kimse), şirret Sen şimdi yukarı çıkar, bu edepsizi defedersin. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fırlama — is. 1) Fırlamak işi 2) argo Piç 3) hlk. Arsız, terbiyesiz çocuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.