bağır

is., -ğrı
1) Göğüs

Yakup, ceketini, mintanını, içliğini çıkarmış, bağrını yağmura vermiş, bir heykel gibi sessiz ve kımıldamadan duruyor.

- T. Buğra
2) Ok yayı ve dağda orta bölüm
3) anat. Ciğer, bağırsak vb. vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bagır — bagır; karaciğer I, 272, 360; II I, 85, 255 § ya bagrı; yayın orta yeri, I, 360 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • bağır — I (Gəncə, Kürdəmir, Qax, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Şuşa) qaraciyər. – Bağır kavavı yaxşı olur (Şəki); – Qoyunun bağrınnan yaxşı kavaf yedix’; – Lət ürəx’də olsa öldürər, öhvədə olsa öldürər, bağırda olsa öldürməz, zayıf olar (Qazax) II… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • BAGIR`MI —    a Mohammedan kingdom in Central Africa, SE. of Lake Tehad, 240 m. from N. to S. and 150 m. from E. to W …   The Nuttall Encyclopaedia

  • bağır — is. 1. Qaraciyər. 2. Ürək, qəlb mənasında. Ey Füzuli, ol sənəm əfğanıma rəhm eyləməz; Daşə bənzər bağrı, təsir eyləməz əfğan ona. F.. Edən qan qönçə tək bağrım o ləli abidar olmuş. Nəb.. Oxuduqca şirin şirin diliniz; Bağrım olur şana şana,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bagır — ciyer, kebid; çağırmak ve seda etmek; ve kabail i türkmeniyede Aşk abada karib bir köy ismi dir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağır-öfgə — (Ağcabədi) bax bağır öyfə. – Bağır öfgə payız yaxşıdı yemə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bağır-öyfə — (Borçalı) 1. qaraciyər və ağciyər 2. içalat. – Bü:n bağır öyfə almışam bişirməyə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bağır yeleği — is., tar. Zırh altına giyilen, köseleden yapılmış yelek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağır-badaş — bax bağrıbadaş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qışqır-bağır — is. Qışqırıq, çığır bağır, qışqırma. Qışqır bağır salmaq. – Zeynal əvvəl bu qışqır bağırla z. bu özbaşınalığın qabağını almaq istəyirdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.