temelsiz

sf.
1) Temeli olmayan
2) mec. Gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış

Bu temelsiz sözler sonradan çürütülmüştür.

- S. Birsel
3) zf., mec. Asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • asılsız — sf. Doğru olmayan, temelsiz, köksüz, dayanaksız, yalan (haber) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baraka — is., İt. baracca Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı Tren şehre girerken yerlilerin teneke barakaları görünür. O. S. Orhon …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • batıl — sf., Ar. bāṭil 1) Doğru ve haklı olmayan 2) Çürük, temelsiz 3) Geçersiz Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boktan — sf., kaba Temelsiz, derme çatma, yararsız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çürümek — nsz 1) Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak Sen toprakta çürürsün canım kardeşim / Ben ayakta. B. R. Eyuboğlu 2) Sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek Onun gelişine kadar da kağşamış, çürümüş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fos — sf., argo Çürük, temelsiz, boş, kof Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller fos çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • safsata — is., Ar. safsaṭa Boş, temelsiz, asılsız söz Türk Cumhuriyeti, varlığını, istiklalini safsatalarla tehlikeye maruz bırakamaz. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • safsatacı — sf. Boş, temelsiz, asılsız konuşan (kimse) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • temelsizlik — is., ği Temelsiz olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uslamlama — is., fel. Usa vurma Bu uslamlama karşısında, yerel seçimlerin iktidarı belirleyemeyeceği inancı tümden temelsiz düşmektedir. M. C. Anday Birleşik Sözler kayıtımla uslamlama …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.