bağıntı

is.
1) Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
2) fel. Görelik
3) mat. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik

Bir dairenin "r" yarı çapı ile alanı arasında şöyle bir bağıntı vardır: S=r².


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • oran — is. 1) Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ÇAĞRIŞIM — Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir. Bu bağıntı zaman ve mekânda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur. Sevap deyince günahın; …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bağlılaşım — is., biy. 1) Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon 2) fel. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağlılaşmak — nsz İki şey arasında karşılıklı bağıntı olmak veya bağlılık kurmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doğru orantı — is., mat. Birbirine bağlı olan ve biri arttığında öteki de artan iki büyüklük arasındaki bağıntı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • görelik — is., ği, fel. Eşyayı, kavramları veya tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik vb. durumlarda toplayan görünüş veya nitelik, bağıntı, izafet, rölativite …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • görelilik — is., ği, fel. Var olabilmek veya belirlenebilmek için bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, bağıntılılık, izafilik, izafiyet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nispet — is., Ar. nisbet 1) Oran Zira melal devri uzadığı nispette teheyyüç kuvvetli ve devamlı oluyor. R. H. Karay 2) Bağıntı, ilgi, ilinti 3) zf. Kıskandırmak veya üzmek için Bunu bana nispet yapıyor. 4) hlk. Birini üzmek için veya inat olsun diye… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • orantı — is. 1) Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp 2) mat. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta Birleşik Sözler doğru …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • polimerlik — is., ği, kim. Biri, diğerinin polimeri olan iki molekül arasındaki bağıntı, polimeri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.