tek taraflı

sf., mec.
1) Bir yanı, tarafı olan
2) Tek bakış açısı olan, tek yanlı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tek taraflı irade beyanı — hukuki bir ilişkide taraflardan birinin, o ilişki bakımından hüküm ve sonuç doğurmaya yetecek şekilde iradesini açıklaması …   Hukuk Sözlüğü

  • tek — 1. sf. 1) Eşi olmayan, biricik, yegâne Hamit, biliyorsunuz edebiyatımızın tek dâhisidir. Y. Z. Ortaç 2) is. Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri Dirseği hafifçe dizime dokunuyor ve bir saçı, bir tek tel saçı kaşının… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • taraflı — sf. 1) Yanı ve yönü olan 2) Herhangi bir yöreden olan 3) is. Yandaş Birleşik Sözler çok taraflı tek taraflı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek yönlü — sf. 1) Tek yönü olan 2) Tek taraflı Tek yönlü bir çalışma. Birleşik Sözler tek yönlü yol …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek yanlı — sf. Tek taraflı Tek yanlı düşünme gerçekleri görmeye engeldir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek taraflılık — is., ğı Tek taraflı olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inhisarcı — is. Tekelci Bu büyüklü küçüklü insanların birbirlerine düşkünlüğü, tek taraflı, inhisarcı bir sevgi ve alaka değildi. S. Ayverdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oyunbozan — sf. Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fesih — fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı …   Hukuk Sözlüğü

  • şufa hakkı (önalım hakkı) — mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren yenilik… …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.