tamamlanmak

nsz
1) Eksiksiz duruma getirilmek, tamam olmak, bütünlenmek
2) Bitirilmek

Ayakkabıları çıkarıp terlikleri giyme faslı tamamlanmıştır.

- T. Buğra

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • açık poliçe — is., tic. Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bütünlenmek — nsz Bütünleme işine konu olmak, ikmal edilmek, tamamlanmak Ve yıldızlar indikçe bakışlarınla / Bütünlenirdi varlığım. T. Oflazoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dolmak — nsz, ar 1) Dolu duruma gelmek 2) Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. T. Buğra 3) Bir yere iyice yayılmak, kaplamak Oda sigara dumanı dolmuştu. S. F. Abasıyanık 4) Bir yerde pek çok eşya veya kimse… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eklenmek — nsz 1) Ekleme işi yapılmak Yorgun vücuduna bir de bugünün ağırlığı eklenince hâlsizliği büsbütün artmıştı. H. Taner 2) Ekle tamamlanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • olmak — nsz, ur 1) Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu. S. F. Abasıyanık 2) Gerçekleşmek veya yapılmak 3) Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tamamlanma — is. Tamamlanmak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tamam olmak — sona ermek, tamamlanmak Vakit tamam oldu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ikmâl — (A.) [ لﺎﻤﮐا ] 1. tamamlama, bitirme. 2. bütünleme. ♦ ikmâl edilmek tamamlanmak, bitirilmek. ♦ ikmâl etmek tamamlamak, bitirmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • itmâm — (A.) [ مﺎﻤﺕا ] tamamlama, bitirme. ♦ itmâm edilmek tamamlanmak, bitirilmek. ♦ itmâm etmek tamamlamak, bitirmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • tekemmül etmek — 1. tamamlanmak. 2. olgunlaşmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.