Babilik

is., -ği, öz., din b.
XIX. yüzyılda, İran'da Ali Muhammed Bab'ın kurduğu dinî öğreti

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • babilik — is. <xüs. is. dən> 1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda «Bab» təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriqət. // Babi məzhəbinə mənsubiyyət. 2. məc. Dinsizlik, kafirlik mənasında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Babi — is., öz., din b., Ar. bābī Babilik yanlısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Bahailik — is., ği, öz., din b. XIX. yüzyılda Babilik ten doğup İran dan başka Avrupa ve Amerika da da yayılmış olan bir din …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • babi — ə. 1) babilik məzhəbinə mənsub adam; 3) m. dinsiz (tənə ilə işlədilir) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • babizm — bax babilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəsərcə — z. Müxtəsər surətdə, yığcam halda; qısaca. Müxtəsərcə məlumat vermək. Vəziyyətlə müxtəsərcə tanış etmək. – Rüstəm bəy müxtəsərcə olaraq babilik və bəhailik barəsində Əliyə məlumat verdi. Ç.. // Sif. mənasında. Müxtəsərcə məktub. Müxtəsərcə cavab …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.