süslemek

-i
1) Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek

Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar.

- S. F. Abasıyanık
2) mec. Söz oyunlarıyla güzelleştirmek

Söylediğim şeyleri, maalesef bir kısmı da uydurma olan misallerle süsleyerek adamcağızı âdeta ağlamaklı ederdim.

- R. N. Güntekin
3) mec. Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak

Ben onu bir süsleyeyim de görsün.

Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tezyin etmek — süslemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • allamak pullamak — süslemek, donatmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEZVİK — Süslemek, tezyin etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEZYİN — Süslemek. Bezemek. Donatmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZUHREFE — Süslemek, bezemek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • süsleme — is. 1) Süslemek işi, bezeme, tezyin 2) Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı 3) Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb Birleşik Sözler süsleme sanatları …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • süsleyip püslemek — özenle, özen göstererek süslemek, göze çarpacak kadar süslemek, telleyip pullamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baharatlandırmak — i Baharat ile süslemek, lezzetlendirmek, baharat ekmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • balıklandırmak — i Balık ile doldurmak, süslemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bezeklemek — i Süslemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.