su yosunu

is., bit. b.
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • deniz yosunu — is., bit. b. Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kara yosunu — is., bit. b. Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yosun — is., bit. b. Tallı bitkilerin, çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad Birleşik Sözler yosun külü deniz yosunu kara yosunu su yosunu kara yosunları su yosunları Atasözü, Deyim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alg — is., bit. b., Lat. Su yosunu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deniz — is. 1) Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi 2) Bu su kütlesinin belirli bir parçası Marmara Denizi. Karadeniz. 3) Aydaki düzlükler 4) mec. Geniş alan 5) mec. Çokluk, yoğunluk Birleşik Sözler deniz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deniz marulu — is., bit. b. Sığ sularda bulunan, ince levhaya benzeyen yaprakları olan yeşil su yosunu (Ulva lactuca) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • erişte — is., Far. rişte 1) İnce şeritler hâlinde kesilip kurutulmuş hamur 2) hlk. Deniz yosunu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller erişte kesmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kara — 1. is. 1) En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı 2) sf. Bu renkte olan Kara gözlüm efkârlanma gül gayri / İbibikler öter ötmez ordayım. B. S. Erdoğan 3) Esmer 4) sf., mec. Kötü, uğursuz, sıkıntılı 5) mec. Yüz kızartıcı durum, leke 6) mec. İftira… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • laminarya — is., bit. b., Lat. Bütün denizlerde yetişen, sarı veya esmer renkte, emici köklerle kayalara tutunan, uzun şeritler durumunda bir deniz yosunu (Laminaria) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ovogon — is., biy., Fr. oogone Su yosunu, mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik hücresi Birleşik Sözler ovogon dağarcığı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.