su tulumbası

is.
Kuyudan su çıkarmaya yarayan ve elle çalışan tulumba

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • alavere tulumbası — is. Emme basma tulumba …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boşluk tulumbası — is. Boşaltaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yangın tulumbası — is., esk. Yangın söndürmek için kullanılan tulumba …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tulumba — is., İt. tromba 1) Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç Bir yandan kollu tulumbadan ağır ağır su çekip sağda solda çelimsiz gök kuşakları yaratarak bahçeyi suluyor. A. İlhan 2) Otomobil lastiği, futbol topu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alavere — is. 1) Bir şeyin elden ele geçmesi 2) Bir şeyi elden ele vererek aktarma Karpuzları alavere ile mavnadan sergiye taşıdılar. 3) Kargaşalık 4) den. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele Birleşik Sözler alavere… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boşaltaç — is., cı, fiz. Bir kabın içindeki havayı boşaltmaya yarayan araç, hava boşaltma makinesi, boşluk tulumbası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boşluk — is., ğu 1) Oyuk, çukur, kapanmamış yer 2) Kesinti, kopukluk 3) Boş geçen süre Bu boşluktan sıkılıyorum. 4) Eksiklik, yoksunluk duygusu Nevin, içinde ucu bucağı kayıp bir boşluk duydu. S. F. Abasıyanık 5) mec. Yetersizlik O günden bugüne olanları… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • emme basma tulumba — is. Hem çeken hem de ileten tulumba, alavere tulumbası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • su — 1. is., yu Sutaşı 2. is., yu 1) Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab Dere suyu tekmil çamur. Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde... R. N. Güntekin 2) Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yangın — is. 1) Zarara yol açan büyük ateş Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi. F. R. Atay 2) Hastalıkta ateş 3) mec. Coşkunluk 4) sf., mec. Tutkun, düşkün, âşık Haydi ben kumar yangınıyım fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.