su çıkrığı

is., esk.
Kuyudan su çıkarmaya yarayan çıkrık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çıgrı — çıkrık, değirmen, çark, dolap gibi şeylerin çıkrığı, ip çıkrığı ve her türlü makara;değre, felek I, 421, II, 82, 230, 241, 255. 303 § kök ç ıgrısı; felek, gök değresi I, 421 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • çıkrık — is., ğı 1) Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç 2) İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap 3) fiz. Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çıkrıklı — sf. Çıkrığı olan Bahçede bir de çıkrıklı kuyu olacak. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çıkrıksız — sf. Çıkrığı olmayan ... yayvan bir incir ağacı ile çıkrıksız bir kuyu ve duvar kalıntıları kararmış olan yangın yerine bakıyordu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mancınık — is., ğı, Ar. mancanīḳ 1) Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı Ok, mancınık gibi silahlar nasıl eskimişse bugünün tankları, uçakları da eskiyebilir. N. Ataç 2) İpekçi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • su — 1. is., yu Sutaşı 2. is., yu 1) Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab Dere suyu tekmil çamur. Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde... R. N. Güntekin 2) Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.