sözlü soru önergesi

is.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözlü olarak cevaplandırılması istenen soru

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • soru — is. 1) Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda! O. S. Orhon 2) Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sözlü — sf. 1) Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı Sözlü sınav. 2) is. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu Birleşik Sözler sözlü film sözlü saldırı sözlü soru önergesi açık sözlü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • önerge — is. Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazılı — sf. 1) Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı Yazılı bir kâğıt. 2) Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan Yazılı taş. 3) is. Yazılı sınav 4) ekon. Geçerli olan, nominal Birleşik Sözler yazılı bildirim yazılı emir yazılı hani …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.